Voorwoord

Going the extra mile

Pionieren. De passie om te pionieren vormt het DNA van ons onderzoekscentrum. Ons onderzoek blijft niet binnen de grenzen van het bekende. We verkennen. We tasten grenzen af. We hebben het lef om onszelf uit te dagen en onbekende gebieden te veroveren. We steken telkens een tandje bij.

We always go the extra mile. Een extra mile in de voorbereiding, uitvoering én afwerking. Steeds met het oog op mens en milieu. Ik nodig je uit om in dit jaarrapport te neuzen en met ons die extra mile opnieuw te lopen.

Eric van Walle,

Directeur-Generaal

 
 
 
1
1

Going the extra mile

Groen licht voor MYRRHA

Neem bijvoorbeeld de unieke onderzoeksinfrastructuur MYRRHA. In 2018 gaf de Belgische regering groen licht voor de bouw ervan. Die beslissing viel dankzij de gedetailleerde voorbereiding van onze medewerkers, die het jaar voordien een volledig MYRRHA-dossier bij de regering indienden. Intussen zaten we geen seconde stil. De deeltjesversneller die de onderzoeksreactor zal voeden, is meters gegroeid.

Het koelmiddel lood-bismut onderwierpen we dan weer aan allerlei simulatietesten. In 2018 kwamen de eerste resultaten van dat grootschalige experiment uit de bus: de koeling blijft gegarandeerd.

RegeringsbeslissingDeeltjesversnellerKoeling

Kennis tot leven

Diezelfde toewijding leidde tot een doorbraak in het RECUMO-dossier. Met RECUMO biedt ons onderzoekscentrum een structurele oplossing voor het beheer van hoogradioactieve restanten afkomstig van de productie van medische radio-isotopen, die nu op de site van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen in Fleurus worden opgeslagen. Ook de verbruikte splijtstof van kernreactoren kwam in 2018 onder onze aandacht. Hoe reageert die spent fuel, als we die direct ondergronds bergen?

Kunnen we de aanwezige radionucliden in fracties scheiden om die gerichter en efficiënter te beheren? Verder hamerden we op onze kennis: letterlijk door in opdracht van Frankrijk materiaalonderzoek uit te voeren, figuurlijk door jongeren al spelend met nucleaire wetenschap te laten kennismaken.

RECUMOBergingMateriaalonderzoekJongeren

“We blijven investeren in onze nucleaire kennis. Dat komt later van pas om kernafval veilig te beheren, kerncentrales te ontmantelen en de productie van medische radio-isotopen te verzekeren.”

Sven van den Berghe

Instituutsdirecteur Nucleaire Materiaalwetenschappen

 
 
1
1

Stevige rem op kanker

Een extra mile in de uitvoering. We trappen spreekwoordelijk stevig op de rem om kanker een halt toe te roepen. Enerzijds door onze productie met twee nieuwe medische radio-isotopen uit te breiden, anderzijds door NURA op te richten. Met NURA – een nuclear medical center of excellence – zullen we in opdracht van klinische en industriële partners onderzoek uitvoeren naar radiofarmaca om verschillende kankertypes te behandelen.

Naast onderzoek hebben we ook de ambitie om een stabiele leverancier van therapeutische isotopen te worden. Doordat alles in huis gebeurt, kunnen we een superieure kwaliteit van het ontwikkeltraject garanderen.

NURARadio-isotopen

Een hart voor mens en milieu

Een extra mile in de afwerking. Het jaar 2018 was ook een sprint naar de eindmeet van uitdagende projecten. Zo legden we de laatste hand aan het EME-gebouw – met zijn hoogtechnologische snufjes en gloednieuwe noodplankamer. Twee pittige ontmantelingsprojecten werden tot een goed einde gebracht. Een verkennende literatuurstudie duidde eendenkroos als geschikte kandidaat aan om radionucliden uit verontreinigd water te filteren. Tijd om dat resultaat aan de realiteit te toetsen en met het wonderlijk groen te experimenteren!

Van groen gesproken… Met de ondertekening van de green deal ‘Bedrijven en biodiversiteit’ engageren we ons om ons domein ecologischer te beheren. Een win-win-situatie voor natuur én medewerker.

EME-gebouwEendenkroosOntmantelingGreen deal

“In 2018 klokte de realisatiegraad – financiële groeimeter – af op een beter resultaat dan ooit tevoren. Om die groei door te zetten, zullen we blijven inzetten op planmatig werken.”

Kathleen Overmeer

Instituutsdirecteur Algemene Diensten en Administratie

 
 
 
1
1

Kerncijfers

Opbrengsten 2018 (in %)

Omzet

Federale dotatie, kapitaalsubsidies

Andere

Financiële opbrengsten

Uitzonderlijke opbrengsten

Uitgaven

Bezoldigingen

Aankopen, diensten

Voorzieningen

Afschrijvingen

837

Medewerkers

86

Doctoraatstudenten

45

Nationaliteiten

503

Wetenschappelijke publicaties en presentaties

SCK•CEN

Hoogtepunten

2018

Download pdf